תעודת הערכה והוקרה

חבר הכנסת יהודה גליק העניק ל Call יכול תעודת הערכה והוקרה על עשיית טוב עבור הקהילה והחברה הישראלית

תעודת הערכה והוקרה ל Call יכול - חבר הכנסת יהודה גליק